Szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻY
Program trwający (w zależności od ustalonego zakresu szkolenia) od 2 do 5 dni - z możliwością podziału na dwa oddzielne moduły. Przeznaczony jest dla przedstawicieli handlowych i umożliwia poznanie kluczowych elementów wizyty handlowej i metod skutecznej sprzedaży, umożliwiając przedstawicielowi handlowemu realizację celów podczas wizyty u klienta.
Program ten pomaga w efektywnym wykorzystaniu czasu spędzonego u klienta. Program pokazuje rolę przedstawiciela handlowego, sposoby planowania pracy, etapy wizyty handlowej (otwarcie, uświadomienie potrzeb, sprzedawanie korzyści, pokonywanie zastrzeżeń, zamknięcie). Dużo czasu poświęcone jest na praktyczne przykłady oraz odgrywanie scenek przed kamerą .

ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻY
Dwudniowy program poszerzający wiedzę zdobytą na szkoleniu "Podstawowe Umiejętności Sprzedaży" - pozwala na nabranie pewności siebie przez przedstawicieli handlowych i jeszcze lepsze wykorzystanie czasu podczas wizyty handlowej.
Program zawiera następujące elementy: zarządzanie podległym terytorium, trudni klienci i ich obsługa, zbieranie informacji, komunikacja i asertywność, język ciała oraz sztuka prezentacji. Dużo czasu poświęcone jest na praktyczne przykłady oraz odgrywanie scenek przed kamerą .

ZARZĄDZANIE KLUCZOWYMI KLIENTAMI
Program trwający 2,5 lub 3 dni. Ma na celu zapoznanie handlowców i specjalistów z zasadami budowania relacji z kluczowymi klientami, oraz
przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry zarządzającej kluczowymi klientami.
Pośród tematów zawartych w tym programie są m.in.: rola specjalisty ds. kluczowych klientów, planowanie i zbieranie informacji, hierarchia potrzeb klienta, etapy sprzedaży, elementy komunikacji (zadawanie pytań i słuchanie), oraz elementy zarządzania kategorią. Cały program kończą scenki odgrywane przez wszystkich uczestników przed kamerą oraz wspólne ich omówienie

OBSŁUGA KLIENTA
Dwudniowy program przeznaczony dla pracowników mających osobisty lub telefoniczny kontakt z klientem.
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiadują się co to jest obsługa klienta i jaka jest ich rola w tym procesie. Ponadto zapoznają się z podstawami komunikacji, standardami obsługi, zasadami budowy zaufania klienta, osobowościami klientów oraz jak rozwiązywać problemy z obsługą trudnych klientów

PODSTAWY NEGOCJACJI
Dwu - lub trzydniowy program przeznaczony dla pracowników biorących udział w procesie negocjacji z klientami lub dostawcami. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom procesu i zasad negocjacji.
Tematyka szkolenia składa się m.in. z elementów procesu negocjacji z szerokim uwzględnieniem planowania, umiejętności negocjatora, technik negocjacyjnych oraz rozpoznawania manipulacji i umiejętności radzenia sobie z nimi.
Oprócz mini wykładów główną formą tego szkolenia są scenki negocjacyjne z użyciem kamery.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych szkoleń - napisz: szkolenia@ifcon.pl