Szkolenia z zakresu zarządzania personelem

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
Trzydniowe szkolenie poświęcone roli i zadaniom kierownika zespołu. Program uwzględnia  następujące tematy: elementy komunikacji, expose szefa, karanie i nagradzanie pracowników, przekazywanie trudnych decyzji, mediacje w konflikcie oraz budowanie dobrego zespołu. Oprócz krótkich wykładów i dyskusji wiele czasu poświęcone jest na ćwiczenia praktyczne - głównie zadania i scenki.

WARSZTATY KIEROWNIKA SPRZEDAŻY
Dwudniowe warsztaty mające na celu zapoznanie kierownika zespołu sprzedaży z kluczowymi obszarami jego pracy oraz typowymi problemami powstającymi przy pracy z zespołem.
Program koncentruje się na kluczowych obszarach pracy i odpowiedzialności kierownika zespołu sprzedaży, organizacji pracy (zarządzanie czasem, ustalanie celów, planowanie, tworzenie planów wizytowania klientów) oraz na szkoleniu i motywowaniu podległego personelu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych szkoleń - napisz: szkolenia@ifcon.pl